English
  • Serbian
  • Montenegrin
  • Croatian
  • Bosnian
  • English
Fair price & fast buy/sell

Procedure u slučaju sudara

Objavljeno : Utorak, 10. 02. 2015. - 00:00

Upravo zbog toga i pojašnjavamo zakonske obaveze. Krenimo, član 167 ZOBS-a navodi da je lice koje naiđe na mesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povređenih lica, dužno da momentalno obavesti policiju ili službu hitne pomoći i da u skladu sa svojim mogućnostima pruži pomoć povređenima i preduzme sve što je moguće da spreči stvaranje dodatnih posledica i komplikacija.

Ukoliko ste, ne dao bog, učestvovali u nesreći sa povređenim ili poginulima, u obavezi ste da se odmah zaustavite, isključite motor vozila, upalite sva četiri pokazivača pravca i da odmah pozovete policiju. Takođe ste i u obavezi da obavestite druge vozače o nesreći i da ne napuštate mesto nesreće do završetka uviđaja, kao i da pružite pomoć povređenima koliko god ste u mogućnosti. Takođe, u obavezu učesnika saobraćajne nesreće sa težim posledicama spada i obezbeđivanje svih tragova i predmeta nesreće, kako bi policajcima olakšali posao, ali pod uslovom da ovim aktom ne ugražavate bezbednost saobraćaja.Mnogo veće nedoumice se javljaju kod nesreća gde je načinjena materijalna šteta bez povređenih osoba. Da li je potrebno pomerati automobil pre dolaska policije, da li treba zvati policiju ili popuniti Evropski izveštaj...

Izuzetno je važno da znate da ste po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju obavezni da u slučaju nezgode sa manjom materijalnom štetom pomerite vozilo i predmete sa puta ukoliko onemogućavaju ili ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ukoliko postoji rizik od novih saobraćajnih nesreća. Ova odredba može postati potencijalni problem ukoliko nema saglasnosti vozača ko je izazvao nesreću, jer je policiji jako teško da utvrdi pravo činjenično stanje.

Zato je veoma bitno da, pre ostalog, nazovete saobraćajnu policiju, iako postoji riziku da patrolu čekate i po dva sata, nakon toga mesto nezgode fotografišete, digitalnim fotoaparatom ili mobilnim telefonom.

Ovo se posebno odnosi kada je reč o oštećenju na vozilu, kako se ne bi našli u situaciji da vam šteta ne bude isplaćena, iako niste krivi. Zbog toga se kod policajca obavezno raspitajte gde i kada možete preuzeti kopiju sačinjenog zapisnika. Najkasnije u roku od 15 dana (mada se preporučuje što pre) obavestite osiguravajuću kuću kod koje je vlasnik vozila, koji je izazvao nesreću, osiguran.

Situacija je drugačija ukoliko su vozači saglasni u tome ko je krivac. U tom slučaju se može popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći, koji potpisuju vozači koji su učestvovali u nesreči i nije potrebno zvati patrolu saobraćajne policije. Međutim, ovde se javlja totalno drugi problem. Naime, postoje slučajevi kada šteta prelazi više od 200.000 dinara što je ogromna suma, pa pojedini osiguravači ne priznaju štetu jer kako oni kažu nema policijskog zapisnika sa uviđaja. U ovom slučaju, stručnjaci savetuju da se vozači obrate Narodnoj banci Srbije koja kontroliše rad osiguravajućih društava ili nadležnom sudu.