English
  • Serbian
  • Montenegrin
  • Croatian
  • Bosnian
  • English
Fair price & fast buy/sell

Amortizeri

Objavljeno : Subota, 21. 03. 2015. - 00:00

Amortizeri u sistemu osovine automobila ublažavaju vibracije opruga jer apsorbiraju udarce. Jedan ili više neispravnih amortizera negativno će uticati na upravljanje automobilom, a automobil neće zadovoljiti uslove godišnjeg TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA.

Većina savremenih automobila ima teleskopske amortizere, kod ovih amortizera klip je aktiviran kretanjem automobila istiskuje ulje u kontrolisanoj količini sa jednoga kraja cilindra do drugog. Ovaj amortizer predstavlja glavnu opružnu nogu i ima zavojnu oprugu na vrhu, ime mu je MacPhersonova opružna noga i koristi se u mnogim automobilima. Zadnje osovine obično imaju lisnatu (slojastu) oprugu ili zavojnu oprugu i odvojene amortizere postavljene između osovine ili nosača osovine i karoserije.

Pregled amortizera

Otpustite matice na točkovima, podignite automobil ručnom dizalicom i poduprite šasiju na potpore za osovinu kako bi točkovi bili iznad zemlje – nemojte nikada išta raditi ispod automobila koji stoji samo na ručnoj dizalici, izuzetno je rizično. Skinite točkove. Pregledajte svaki amortizer da otkrijete ispušta li tečnost, što se očituje tamnim mrljama prašine sa puta koja se nakuplja na telu i na pričvrsnim točkama amortizera. Pregledajte telo amortizera ima li kakvih dubljih i ozbiljnijih ulegnuća. Takođe pregledajte ima li tragova okrhnuća i rđe na klipnjači amortizera. Primetite li bilo koju od navedenih nepravilnosti, to znači da je potrebno zameniti delove.

Krajevi amortizera pričvršćeni su vijkom kroz gumene ležajeve. Pritisnite amortizer na gornjem i donjem brtvenom ležaju i pokušajte ga pomeriti napred-nazad. Zatim ga okrenite oko njegovog vijka. Ukoliko se pokreće, promenite gumene ležajeve.

Test ljuljanja

Uhvatite karoseriju iznad točkova i snažno je zaljuljajte nekoliko puta, a potom je pustite. Karoserija bi trebalo da nastavi sa ljuljanjem još dva puta a onda bi se trebala zaustaviti u normalnom položaju. Ukoliko nastavi da se ljulja, amortizer na tom delu je slab i neće proći na tehničkom pregledu vozila.

Skidanje amortizera

Dok je automobil još uvek na potporama za osovinu, postavite ručnu dizalicu ispod nosača osovine za prednji amortizer, tojest ispod osovine za zadnji amortizer. Pronađite gornji pričvrsni deo koji može biti kao donji, ili može biti narezni deo klipa – ukoliko viri u prtljažni prostor, verovatno ćete morati ukloniti deo obloge kako biste mogli doći do njega. Kod amortizera koji je pričvršćen na takav način prebrojite nareze iznad matice: nakon postavljanja novog amortizera, broj nareza iznad matice mora biti identičan.

Prilikom skidanja amortizera, dobro upamtite položaje brtvenih prstenova i odstojnika, ukoliko postavljate novi amortizer, upotrebite nove delove za pričvršćivanje koje dobijate uz njega. Zamenu delova MacPhersonove opružne noge bolje je prepustiti kvalifikovanim mehaničarima jer je za tako nešto potreban poseban alat.

Zamena gumenih ležajeva

Gumeni ležaj sa otvorom može biti iz dva dela sa čeličnim cevnim umetkom u sredini. Sada je potrebno izvući stari gumeni ležaj i podmažite otvor sapunicom. Postavite jedan deo novog gumenog ležaja as umetnutim čeličnim cevastim umetkom pa ugurajte drugi deo što je moguće dalje. Postavite otvor u škripac i zategnite ga kako bi se gumeni ležaj pravilno namestio.

Da biste zamenili gumeni ležaj iz jednoga dela, uzmite dovoljno velik nasadni ključ kako bi mogao obuhvatiti gumeni ležaj i postavite ga u škripac sa jedne strane otvora.Umetnite novi gumeni ležaj sa druge strane i stisnite škripcem kako biste istisnuli stari ležaj u nasadni ključ dok se novi ležaj utiskuje u otvor.